Top Menu
Bahasa
  English  | Malay
SIZE FONT
 
 
Banner
 
 
Footer Menu
Best Viewed
STATISTIK
online visitor Pelawat Di Talian 58
total visitor Jumlah Pelawat 373,687
Last Updated Date
Kemaskini Pada: 7 Apr 2017
Versi 6.0.9
SIJIL

Untitled.png

SINGLE SIGN - ON
 
|

Dasar Keselamatan Cetak Dasar Keselamatan

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.


Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.